Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File văn bản
1954 /QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung UBND-TINH-TG 21/06/2017

56/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo CHINHPHU 24/07/2023
30/TB-TTDVVL Thông báo, Lịch tiếp công dân năm 2023 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Tiền Giang TTDVVL 06/01/2023

05/QĐ-SLDTBXH Vv thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp cấp cho Trung tâm Dịch vụ việc làm Tiền Giang SOLAODONGTBXH 18/01/2023

51/QĐ-TTDVVL Về việc phân công viên chức chuyên trách tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp dân của Trung tâm Dịch vụ việc làm Tiền Giang TTDVVL 01/06/2021

116/TB-TTDVVL Lịch tiếp công dân năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Tiền Giang TTDVVL 27/01/2022

23/2021/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 37 VÀ ĐIỀU 39 CỦA LUẬT VIỆC LÀM VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM, DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM CHINHPHU 19/03/2021

QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung UBND-TINH-TG 27/09/2021

09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 07 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm BOLAODONG-BONGOAIGIAO 15/06/2016
7886/NHCS-TDNN Hướng dẫn Nghiệp vụ cho vay đối với người lao đọng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng CHINHPHU 24/10/2019

13/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàng tỉnh Tiền Giang UBND-TINH-TG 19/06/2020
06/2018/NQ-HĐND Về bổ sung đối tượng chính sách được vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang UBND-TINH-TG 13/07/2018

1954/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung UBND-TINH-TG 21/06/2017

17/2021/QĐ-TTg Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp CHINHPHU 31/03/2021

28/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp BOLAODONG-BONGOAIGIAO 31/07/2015

61/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp CHINHPHU 29/05/2020

28/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp CHINHPHU 12/03/2015

17/2021/QĐ-TTg Quy định về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp CHINHPHU 31/03/2021

23/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm CHINHPHU 19/03/2021

28/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp CHINHPHU 12/03/2015

38/2013/QH13 Luật việc làm QUOCHOI 16/11/2013

77/GM-SGDĐT Tài liệu sinh hoạt ngày pháp luật Số 07/2019 CHINHPHU 12/06/1991

Văn bản đã thực hiện Văn bản đã thực hiện BHXHVN 16/07/2019

948/SGDĐT-TCHC Thông báo về việc tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo SOTAICHINH 16/07/2019

948/SGDĐT-TCHC V/v triển khai Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ SOTAICHINH 25/07/2019

  • TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH TIỀN GIANG
  • Địa chỉ: Số 30, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
  • Số điện thoại: Giới thiệu việc làm, Làm việc ở nước ngoài: 02733.874.694 - 0916.414.950 (Hotline); Bảo hiểm thất nghiệp: 02733.977.785 - 02733.856.874.
  • Địa chỉ Email: phongtuvan123@gmail.com
  • Tổng cộng lượt truy cập: 1756285
  • Đang online: 61