Chào mừng đến với website Trung tâm Dịch vụ việc làm Tiền Giang

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TIỀN GIANG

Lượt xem bài viết: 2634

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ( ẤN TẢI FILE TẠI ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT  )

STT Tên thủ tục hành chính Ghi chú
1 Tham gia bảo hiểm thất nghiệp  T-TGG-287172-TT
2 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (Ấn vào đây tải mẫu - Mẫu số 3) T-TGG-287173-TT
3 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp T-TGG-287174-TT
4 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (Ấn vào đây tải mẫu - Mẫu số 16) T-TGG-287175-TT
5 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (Ấn vào đây tải mẫu - Mẫu 23) T-TGG-287176-TT
6 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) (Ấn vào đây tải mẫu - Mẫu 10) T-TGG-287177-TT
7 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) T-TGG-287178-TT
8 Giải quyết hỗ trợ học nghề (Ấn vào đây tải mẫu) T-TGG-287179-TT
9 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm (Ấn vào đây tải mẫu) T-TGG-287180-TT
10 Thông báo về việc tìm việc làm hàng tháng (Ấn vào đây tải mẫu) T-TGG-287181-TT

Điện thoại hỗ trợ
Giới thiệu việc làm, Làm việc ở nước ngoài: 02733.874.694 - 0916.414.950 (Hotline); Bảo hiểm thất nghiệp: 02733.977.785 - 02733.856.874.
phongtuvan123@gmail.com

  • TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH TIỀN GIANG
  • Địa chỉ: Số 30, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
  • Số điện thoại: Giới thiệu việc làm, Làm việc ở nước ngoài: 02733.874.694 - 0916.414.950 (Hotline); Bảo hiểm thất nghiệp: 02733.977.785 - 02733.856.874.
  • Địa chỉ Email: phongtuvan123@gmail.com
  • Tổng cộng lượt truy cập: 1756464
  • Đang online: 89