Chào mừng đến với website Trung tâm Dịch vụ việc làm Tiền Giang
slider-anh-dich-vu-viec-lam-tien-giang--119201.jpg slider-anh-dich-vu-viec-lam-tien-giang--118408.jpg slider-anh-dich-vu-viec-lam-tien-giang--44326.jpg slider-anh-dich-vu-viec-lam-tien-giang--42707.jpg slider-anh-dich-vu-viec-lam-tien-giang--178587.jpg slider-anh-dich-vu-viec-lam-tien-giang--90621.jpg slider-anh-dich-vu-viec-lam-tien-giang--59600.jpg slider-anh-dich-vu-viec-lam-tien-giang--22906.jpg slider-anh-dich-vu-viec-lam-tien-giang--137050.jpg slider-anh-dich-vu-viec-lam-tien-giang--83075.jpg slider-anh-dich-vu-viec-lam-tien-giang--130308.jpg slider-anh-dich-vu-viec-lam-tien-giang--127051.jpg

Điện thoại hỗ trợ
Giới thiệu việc làm, Làm việc ở nước ngoài: 02733.874.694 - 0916.414.950 (Hotline); Bảo hiểm thất nghiệp: 02733.977.785 - 02733.856.874.
phongtuvan123@gmail.com

  • TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH TIỀN GIANG
  • Địa chỉ: Số 30, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
  • Số điện thoại: Giới thiệu việc làm, Làm việc ở nước ngoài: 02733.874.694 - 0916.414.950 (Hotline); Bảo hiểm thất nghiệp: 02733.977.785 - 02733.856.874.
  • Địa chỉ Email: phongtuvan123@gmail.com
  • Tổng cộng lượt truy cập: 1756421
  • Đang online: 176